fbpx

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้

เราอาจมีการแก้ไขและ/ หรือปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและข้อบังคับทางกฏหมาย กรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

2. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.kinderpuppetsthailand.com อันได้แก่ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์ภาพและเสียง ถือเป็นทรัพย์สินของเรา การดาวน์โหลด การทำซ้ำ การดัดแปลง แปล ตัดต่อหรือดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ กับเนื้อหาดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก kinderpuppetsthailand หรือ บ.วาฬฟีลกู๊ด จำกัด เสียก่อน 

ห้ามไม่ให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้า โลโก้และ/ หรือตราสัญลักษณ์ของแบรนด์ Kinder Puppets และ www.kinderpuppetsthailand.com ไปใช้ในทางมิชอบ 

ผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมายแพ่งและ/หรือกฎหมายอาญา

3. ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ทาง kinderpuppetsthailand หรือ บ.วาฬฟีลกู๊ด จำกัด ไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นๆ จึงไม่รับประกันหรือรับผิดชอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ

เราให้ความระมัดระวังในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อรายละเอียความถูกต้อง สมบูรณ์และ/ หรือคุณภาพของข้อมูลดังกล่าวได้

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญได้แต่อย่างใด กรุณาติดต่อขอคำแนะนำดังกล่าว จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวท่านเอง
kinderpuppetsthailand หรือ บ.วาฬฟีลกู๊ด จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์และการดาวน์โหลดข้อมูล ถือเป็นการยอมรับความเสี่ยง โดยผู้ใช้งานแต่เพียงผู้เดียว
kinderpuppetsthailand หรือ บ.วาฬฟีลกู๊ด จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดกับไฟล์ข้อมูลฮาร์ดแวร์ และ/ หรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้งานอันเป็นผลมาจากการกระทำดังกล่าว