fbpx

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

บริษัท วาฬฟีลกู๊ด จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท “)  ต้องการให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การเกี่ยวกับสินค้าที่ดีที่สุด เราจึงมีความพยายามที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการของเราอยู่ตลอด ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

หากลูกค้าพบว่ามีรอยตำหนิที่บรรจุภัณฑ์หรือสินค้าเกิดความผิดพลาดใดๆจากที่สั่งไว้ ทางบริษัทยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวเป็นชิ้นใหม่ให้โดยรบกวนลูกค้าทำการส่งคืนสินค้าที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อน

บริษัท ขอสงวนนโยบายการคืนสินค้าสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Online เท่านั้นและในส่วนของการปฏิเสธการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้านั้นเกิดในกรณีที่สินค้านั้นฉีกขาดเนื่องจากการกระทำของลูกค้า

ขั้นตอนการคืนและเปลี่ยนสินค้า

ขั้นที่ 1

ลูกค้าต้องทำการติดต่อเข้ามาเพื่อขอคืนสินค้าภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับพัสดุ (เริ่มจากวันที่บุรุษไปรษณีย์แจ้งวันที่ส่งถึงไว้ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลขพัสดุที่ทางเราแจ้งไว้หลังจากได้ทำการจัดส่ง ลูกค้าต้องแจ้งเหตุผลการส่งคืนและหรือการขอเปลี่ยนสินค้า, ชื่อลูกค้าและที่อยู่ที่จัดส่ง, รูปภาพของสินค้าและเลขออเดอร์

ขั้นที่ 2

หลังจากที่ทางลูกค้าได้รับการติดต่อและยืนยันเรื่องการขอคืนสินค้ากับทางบริษัทแล้วโปรดส่งคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับก่อนถูกนำออกจากบรรจุภัณฑ์สินค้ายังไม่ถูกใช้งาน สินค้าจะต้องถูกส่งคืนมาที่ทางเราภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับการยืนยันคำร้องการขอคืนและหรือเปลี่ยนสินค้า

ขั้นที่ 3

สินค้าที่ลูกค้าร้องขอทำการเปลี่ยน บริษัทจะทำการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้แก่ลูกค้าภายใน 5 วันทำการ หลังจากสินค้าถูกส่งคืนถึงทางเรา ในกรณีของการคืนเงินทางเราจะทำการโอนเงินคืนแก่ลูกค้าไปยังบัญชีของทางลูกค้าภายใน 7 วัน ทำการ หลังจากสินค้าที่ถูกส่งกลับมาถึง