fbpx

ยืนยันการชำระเงิน

ยืนยันการชำระเงินผ่าน LINE

วันจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งสินค้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย EMS
  • จัดส่งในวันถัดไป เมื่อยืนยันโอนเงินก่อน 21.00 น.