ผื่นภูมิแพ้ หรือ ภูมิแพ้ผิวหนัง จะมีลักษณะเด่น 3 อย่าง คือ ผื่น แดง เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ซึ่งเป็นความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

อ่านเพิ่มเติม